Regulamin

Wszystkie osoby, które chcą rozwijać u nas swoje umiejętności, muszą zapoznać się z regulaminem klubu i zaakceptować go. W ten sposób dbamy o porządek, a przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych klientów.

Osoby korzystające z naszego klubu zobowiązują się przede wszystkim do zachowania porządku oraz poprawnego zachowania wobec pozostałych uczestników zajęć. Ring bokserski nie może stanowić miejsca, w którym rozwiązuje się siłowo jakiekolwiek konflikty. Trenować można wyłącznie w stroju sportowym, który zapewnia swobodę ruchów i gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Zabronione jest noszenie podczas treningów jakiejkolwiek biżuterii. Osoby rozpoczynające treningi podpisują oświadczenie, w którym potwierdzają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu sportów. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice, dołączając do niego zgodę na uczestnictwo dziecka w treningach. Przed rozpoczęciem zajęć każdy klient ma obowiązek poinformować trenera o ewentualnych problemach zdrowotnych lub złym samopoczuciu. Na terenie naszego klubu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. Wprowadziliśmy również bezwzględny zakaz udziału w treningach dla osób stosujących środki dopingujące. Klienci stosujący doping zostają usunięci z klubu, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo informujemy o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych.

Osobom nie przestrzegającym regulaminu grozi upomnienie, wykluczenie z treningów, a przypadku spowodowania strat materialnych także kary finansowe.

Dane adresowe

Piaseczno ul. Warszawska 298

tel. 602 327 3209

Zapisz się - oddzwonimy!